פרטי הפעילות

המשרד לשוויון חברתי ומתנ"ס יעלים מזמינים אזרחים ותיקים לפעילות ספורט

"נושמים בתנועה"

בהדרכת לימור שווקה

נפגשים מדי יום ג'

קבוצה ראשונה:  11:00-11:45 (10 מפגשים)

קבוצה שניה:  11:45-12:30 (10 מפגשים)

לבירורים ניתן לפנות לטלפון: 08-6333281.

הכניסה חופשית ♥ יש להירשם מראש, מספר המקומות מוגבל.

כל התאריכים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים